Artuklu Meliki’nin mezarı gün yüzüne çıkıyor

Artuklu Meliki Nâsırüddin Artuk Arslan’ın türbesi gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Artuklu Meliki’nin türbesinde ‘tarihi’ bekleyiş. Mardin’de 98 yıldır mezarı duvarla çevrili olan Türk büyük Artuklu …

Artuklu Meliki Nâsırüddin Artuk Arslan’ın türbesi gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Artuklu Meliki’nin türbesinde ‘tarihi’ bekleyiş.

Mardin’de 98 yıldır mezarı duvarla çevrili olan Türk büyük Artuklu Meliki Nâsırüddin Artuk Arslan’ın türbesi gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Bugüne kadar türbenin ortaya çıkarılması için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalırken, STK’lar ve Mardin halkı Türk büyüğü Artuklu Meliki Nâsırüddin Artuk Arslan’ın türbesinin ortaya çıkarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yardım istedi.

Konuyla ilgili araştırma yapan Araştırmacı Gazeteci Yazar Selim Parlakoğlu, Mardin’de 98 yıldır mezarı duvarla örülü olan Türk büyüğü Artuklu Meliki Nâsırüddin Artuk Arslan’ın mezarının duvar arasında olduğunu söyledi.

Mardin’e birçok tarihi eser kazandıran Türk hükümdarının mezarının gün yüzüne çıkarılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirten Parlakoğlu, “Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Şehidiye Camii külliyesinin doğu kısmındaki odada mezarı bulunan Artuklu Meliki Artuk Arslan’ın oda girişine örülen duvar hala yerinde duruyor. Gerek STK’lar gerekse basında yer alan haberlere rağmen Artuk Arslan’ın kabri üzerine örülen duvarın kaldırılması için ilgili kurumlar tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Bu durum Mardin halkını üzmektedir” dedi.

Artuklu Meliki Nâsırüddin Artuk Arslan’ın türbesinin 1925 tarihli “Tekke ve Zaviyeler Kanunu” nedeniyle kapatıldığına dikkat çeken Parlakoğlu şunları söyledi.” Tarihçi İbrahim Artuk, “Diyarbakır ve Mardin’in Bazı Önemli Yapıları” adlı eserinde El-Melik el-Mansur Nasır el-Din Artuk Arslan’ın bu Medrese’nin (Şehidiye) bitişiğindeki türbede gömülü olduğunu, ancak türbenin sandukalarının 1925 yılında Mardin Valisi Tevfik Hadi Baysal döneminde sökülerek yok edildiğini belirtmektedir. Ancak 1 Mart 1950 tarihinde 677 sayılı kanun değiştirilerek birinci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Türk büyüklerine ait türbelerle sanat değeri olan türbeler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halka açılabilir. Bunların bakımı için lüzumlu memur ve hizmetliler tayin olunur. Açılacak türbelerin listesi Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca onaylanır.” İbaresinin eklenmesine rağmen Türk büyüğü Artuk Aslan’ın mezarına yönelik yasak hala devam ediyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal’ın türbe ile ilgili akademik makalesinde şunlara yer verdiğini vurgulayan Parlakoğlu, “Bugün medresenin güneydoğusundaki türbe mevcuttur. Her iki türbe arasında kalan ve medresenin güneydoğu köşesini oluşturan dikdörtgen mekan Abdullah Kuran’a göre avludur. Türbede iki Artuklu Sultanı gömülüdür. Bunlardan ilki yapının kurucusu olan ve 1239 yılında vefat eden Melik Nasireddin Artuk Arslan (Kâtip Ferdi; 2006, s. 20) ile 1367 yılında vefat eden Melik Salih Şemseddin Mahmud b Necmeddin Gazi’dir”. dedi.

Türk büyüğü Artuk Arslan’ın türbesinin 1950 yılında çıkarılan bir yasaya rağmen hala kapalı tutulmasına bir anlam veremiyoruz. Mardin’i üç yüz yıl başkent yapan ve şehre sayısız sanat eseri kazandıran Artukluların hükümdarı Artuk Arslan’a yapılan bu saygısızlık bir an önce giderilmelidir. Yetkililerden türbenin bulunduğu odanın giriş kapısının üzerine örülen duvarın kaldırılmasını ve aynı zamanda türbenin bulunduğu odanın restore edilerek ziyarete açılmasını talep ediyoruz.” diye sözlerine son verdi.