Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yemek Bursu Başvuru Formu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci yemek bursu sağlama kararı almış olup, başvurular 9 Ekim – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edecektir. İlgili formu …

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci yemek bursu sağlama kararı almış olup, başvurular 9 Ekim – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edecektir. İlgili formu doldurup gerekli evrakları temin etmek suretiyle başvurmak isteyen öğrenciler, fakülte bölüm sekreterliğine müracaat etmelidir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Yemek Bursu Başvurusu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 2023/09 tarihli toplantısının 2023/294 sayılı kararı gereğince, öğrencilere yemek bursu sağlanacaktır. Yemek bursu başvuruları 9 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edilecek olup, başvuru formunu ve gerekli belgeleri teslim ederek başvuru yapmak isteyen öğrenciler bölüm sekreterliğine başvurmalıdır.

Yemek Bursu Başvuru Formu’nun doldurulması esnasında sunulması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  1. Öğrencinin ikametgâh belgesi
  2. Aile geliri beyanı
  3. Öğrenci başarı durum belgesi
  4. Kredi/Burs durum belgesi
  5. Kardeşlerin öğrencilik durumlarına dair belge
  6. Şehit ya da gazilik belgesi
  7. Engellilik belgesi
  8. Yetiştirme yurdunda kalındığına dair belge
  9. Milli sporculuk belgesi

Not: 6, 7, 8 ve 9. maddeleri yerine getiren öğrenciler, puanlama sürecinden muaf tutulacak ve direkt olarak yemek bursundan yararlanabileceklerdir. Söz konusu belgeleri sunan öğrencilerden sonra, kalan kontenjan dahilinde diğer öğrenciler burstan faydalanabilecekler.