Düzce Üniversitesi’nin eylem planı açıklandı

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı (DÜKEEEP) 2023-2027 “yi açıkladı. Düzce Üniversitesi’nde eylem planı açıklandı. Düzce Üniversitesi Senatosu’nun …

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı (DÜKEEEP) 2023-2027 “yi açıkladı. Düzce Üniversitesi’nde eylem planı açıklandı.

Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 30.03.2023 tarih ve 2023/43 sayılı kararı ile üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir anlayışla kadın akademisyenlerin akademik kadrolardaki varlığının güçlendirilmesi, kurumsal kaynak ve desteklerin güçlendirilmesi planlandı.

Eylem planının Düzce Üniversitesi birimleri tarafından uygulama dönemleri çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi.