Hedef 2030: Kömürsüz Türkiye talep edildi

Yıllardır kömürün gölgesinde yaşayan Türkiye’nin farklı illerinden ekoloji örgütleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde “Kömürden Adil Çıkış: Hedef 2030” başlıklı bir deklarasyonla mevcut kömürlü …

Yıllardır kömürün gölgesinde yaşayan Türkiye’nin farklı illerinden ekoloji örgütleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde “Kömürden Adil Çıkış: Hedef 2030” başlıklı bir deklarasyonla mevcut kömürlü termik santrallerin 2030 yılına kadar kademeli olarak kapatılması talebini paylaştı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanından ekoloji örgütleri 2030 yılına kadar kömürden ‘adil çıkış’ taleplerini açıkladı.

Türkiye’nin 13 ilinde 3 Haziran’da eş zamanlı basın açıklamaları ve eylemlerle kamuoyuna duyurulan deklarasyonun imzacıları arasında Muğla, Kahramanmaraş, Çanakkale, Antalya, İzmir, Denizli, Sivas, Adana, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Hatay, Karaman gibi illerde yıllardır kömüre karşı mücadele eden 17 örgüt yer aldı.

Açıklamada, kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller nedeniyle bölgede yaşayan insanların ya topraklarını kaybederek köylerini terk etmek ya da madenlere inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kömürün artık miadını doldurduğu vurgulanan bildirgede, bilimsel çalışmaların Türkiye için 2030 yılına kadar toplumun gerçek enerji ihtiyacı için rüzgar ve güneş enerjisine odaklanan bir enerji dönüşümünün mümkün olduğunu gösterdiğine işaret edilerek, “Bu enerji dönüşümü doğa koruma alanları, ormanlar, tarım alanları ve su varlıkları üzerindeki baskıyı artırmayacak şekilde planlanmalı, dönüşümde biyoçeşitlilik gözetilmeli, arazi kullanım kararları planlı ve bütüncül politikalarla verilmeli, gıda güvenliğini sağlayan verimli tarım arazileri korunmalı, yerel halkın ekolojik ve sosyal hakları gözetilmelidir. İklim krizinin doğa ve toplum üzerindeki olumsuz etkileriyle ancak bu şekilde mücadele edebiliriz.” dedi.

İmzacılar, karar vericilerden kimsenin işsiz, güvencesiz, sağlıksız ve enerjisiz kalmayacağı planlı ve kademeli bir kömürden çıkış planı hazırlamalarını talep ederek, bu planın ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan adil bir geçişi sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

Bildiriyi imzalayan örgütler şöyle:

Adana – Çevre ve Tüketici Koruma Derneği
Adana – Doğu Akdeniz Çevre Platformu
Antalya – Korkuteli Dereköy Köylüleri
Balıkesir – Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Bursa – Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
Bursa – Nilüfer Gençlik Meclisi
Çanakkale – Çan Çevre Derneği
Denizli – Avdan Platformu
Eskişehir – Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
Hatay – Antakya Çevre Koruma Derneği
İzmir – Ege Çevre ve Kültür Platformu
İzmir – Foça Çevre ve Kültür Platformu
Kahramanmaraş – Afşin / Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu
Karaman – Karaman Ekoloji Derneği
Muğla – İkizköy Çevre Komitesi
Muğla – Muğla Çevre Platformu
Sivas – Bakırtepe Çevre Platformu