Türkiye Büyük Millet Meclisi 30. Başkanı Seçecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için seçim yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 …

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için seçim yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00’e kadar Geçici Başkanlık Divanına bildirilecek.

Genel Kurul 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te toplanacak ve seçim yapılacak.

TBMM İçtüzüğüne göre, bir yasama döneminde iki Başkanlık seçimi yapılıyor. İlk seçilen üyenin görev süresi iki yıl, ikinci seçilen üyenin görev süresi ise üç yıldır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin internet sitesinden alıntılanan habere göre, Meclis Başkanı seçimi Genel Kurul’da gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (400 oy), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacaktır. Dördüncü oylamada en çok oyu alan üye Başkan seçilmiş olur.

Danışma Kurulu’nun önümüzdeki hafta yeni seçilen Meclis Başkanı’nın başkanlığında toplanması bekleniyor.

Bu toplantıda TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının üye sayıları ile AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti gruplarının üye sayıları belirlenecek.

Beş siyasi parti grubu, gruplarının sayısına göre milletvekili isimlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bildirecek.

Bundan sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyelerinin isimleri TBMM Genel Kurulu’nda okunarak milletvekillerinin oylarına sunulacak.

En yaşlı üyenin başkanlığında toplanacak komisyonlarda Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.