Türkiye Okul Sporları Federasyonu feshedildi

2005 yılında kurulan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 8 Haziran 2005 tarihinde Bakanlık onayı ile kurulan Türkiye Okul …

2005 yılında kurulan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

8 Haziran 2005 tarihinde Bakanlık onayı ile kurulan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, “bağımsız bir spor federasyonu” olarak tüzel kişilik kazandı.

Federasyonumuz, 1 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü ve 19 Temmuz 2012 tarihli ve 28658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Federasyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekteydi.

Federasyonun görevi, okullarda sporun gelişmesini ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak, bu konularda önerilerde bulunmak, ilgili spor dallarının bağlı olduğu uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kurallar ile her türlü talimat ve teknik kuralların ISF kural ve talimatlarına uygun olarak uygulanmasını sağlamak olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak başka bir işleme gerek kalmaksızın kapatıldı.